Мемлекет басқарудың заңдылықтары

Бұл бөлімде Қарахан мемлекетінің билеушісі Күнтуды Еліг және оның Бас уәзірі Өгдүлміштің сұхбаты берілген. Онда мемлекет басқарудың заңдылықтары баяндалып, саяси ұстанымдар айтылады. Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік ахуалы мен оны жақсартудың жолдары көрсетіледі. Аталмыш тақырып 4527-4566 аралығындағы бәйіттерді қамтиды.