Таңдау
тТ

Күнтуды Еліг Айтолдыға әділ сипатын айтады

765. Бір күн Еліг өзі жалғыз отырды; жанында ешкім болмады, ойланып өз-өзін сабырмен ұстады.

766. Сосын бұйрық беріп Айтолдыны шақырды; Айтолды кірді, қол алысты (амандасты).

767. Елігтің алдында түрегеп тұрды; Еліг бірқанша уақыт үндемеді.

768. Еліг қарады да, көзімен нұсқап, «кел, отыр» деп ымдады.

769. Айтолды ақырын, сабырмен отырды; көзін жерге қадады, көңілі жайланды.

770. Елігке көз қиығын салып қараса, қабағын түйіп, жүзі ашулы екен.

771. Күміспен күптеген тақтың үстінде отыр; бұл тақтың бөлек-бөлек тұрған үш аяғы бар.

772. Қолына үлкен бір пышақ ұстаған; сол жағында Индиядан келген улы дәрі, оң жағында шекер.

773. Оны көргенде Айтолды шынымен қатты қорықты, әрең тыныс алды.

Елігтің Айтолдыға сұрағы

774. Біраз уақыт үнсіздіктен соң, Еліг басын көтерді; Айтолдыға «сөйле» деді.

775. Мені мұнда осылай жалғыз көріп тұрып неге сөйлемейсің, тілсіз адам құсап?

Айтолдының Елігке жауабы

776. Айтолды: «Әй, Мемлекет билеуші, менің сөйлеуге жан-дәрменім жоқ» деп жауап берді.

777. Бүгін сенің басқа мінез, болмысыңды көріп тұрмын; содан именіп тұрмын, әй, ақылды, зерек Басшым!

778. Білімі терең кісі халыққа: «ашулы сәтте, бектерге жақындама» деп білім берген.

779. Білімді данышпан тағы да жақсы айтқан: «Бектер ашуланған сәтте от және у секілді болады».

780. Егер бектер ашулы, өкпелі болса; оған жақындама, әй, жүрегі таза адам.

781. Егер бектер өкпелеп, ашуланып тұрса; алыс тұр, оның зарары тиеді.

782. Осыған ұқсас мынадай сөз бар; мұны есте сақта және өзіңді қорға.

783. Ашулы сәтте бектерге жақын барма; егер барсаң қадіріңнің кетері анық.

784. Байқасаң, бектер арыстанға ұқсайды; ашуланса бас кеседі, әй, білімі жарық!

Елігтің Айтолдыға сауалы

785. Еліг айтты: – енді өз ойыңды айт, неге таңырқадың?

Айтолдының Елігке жауабы

786. Айтолды айтты: – Менің таңқалғаным, күміспен күптелген қандай тақ?

787. Бұл отырған тағыңның сен үшін ерекшелігі неде; мағынасын ұғайын, маған айтып бер?

788. Екінші, қолыңдағы не пышақ? Мұны да жетік түсінгім келеді.

789. Үшінші, оң жағыңда не шекер? Сол жағыңда Индиядан келген у дәрі не?

790. Қарасам, өзің қаһарлысың; мұны көргенде білгенімді ұмыттым.

791. Бұл жағдайды көріп, қорқып имендім; өтініш айт алмай тілім байланды.