Таңдау
тТ

Өгдүлміштің Күнтуды Елігтің қабылдауына кіргені айтылады

1581. Өгдүлміш келіп кірді, қабылдауға тұрды. Қуанған хәлде Елігтің алдына кірді.

Елігтің Өгдүлмішке сауалы

1582. Оны көргенде дереу қабылдады (шақырды) да, Еліг былай деді: – Тағдыр саған не берді?

1583. Өмірің қалай өтіп жатыр? Бәрі дұрыс па, қиналып жатқан жоқсың ба?

1584. Әкең кеткеннен кейін өмірің қалай өтіп жатыр, уайым-қайғыда ма әлде қуанышта ма?

Өгдүлміштің Елігке жауабы

1585. Өгдүлміш тілек айтты: – Әй, елдің құты, (Алла) ұзақ өмір берсін, даңқың жайылсын.

1586. Елігтің қызыметінен сыртта, жырақта қалдым. Тағдыр қатал болды, қабағын түйді.

1587. Көп уақыт болды, Елігтің жүзін көрмедім. Уайым-қайғыда жүрдім, күлмедім.

1588. Бүгін Еліг құрмет көрсетіп, мені шақырды. (Енді) маған бақ-дәулет қона ма деп үміттенемін.

1589. Елігтің жарлығын естігенде көзім шырадай жанып, күнім жақсара түсті.

1590. Еліг түрлі сұрақ қойып, білімін тексерді. Өгдүлміш шешіліп сөйлеп, жауап берді.