Таңдау
тТ

Одғұрмыштың Өгдүлмішті тауып келгенін айтады

5031. Назар сал, Одғұрмыш тұрып, ақырын келді. Өгдүлміш күтіп алды.

5032. Сәлемдесіп қол алысты. Үйге кірді, екі таза жүректі жан.

5033. Тамақ, сусын әкелді, әлденіп алды. Еліг хабар беру үшін кісі жіберді.

5034. Еліг есітті, кері жауап қайтарды. Оларды шақырып, жақындық көрсетті.