Таңдау
тТ

Одғұрмыш Өгдүлмішке көрген түсін айтады

6032. Одғұрмыш жауап берді де сөзін бастады: «Мен айтайын, көңілге түйіп ал» деді.

6033. Саты көрдім, оның елу басқышы бар. Нәсілі көз алдымда, биік һәм зиянды.

6034. Онымен жоғарыладым, басқышын бір-бірлеп басып. Басына дейін неше басқыш барын санадым.

6035. Басында бір жылқышы су берді. Мен алып тауысып ішіп, өзім қандым.

6036. Одан кейін көкке ұштым, өрлеп, сіңіп, өзім жоқ болып кеттім.